Türkiye ve Hollanda Gençlik Dernekleri

Kayıtlı tüm dernek bilgileri ve projelerini incele

youthngos

Gençlik Köprüsü

Yerelde Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu

İstihdamın artırılması, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal ortaklarla diyalog tesis edilmesi, sürdürülebilir bir istihdam yapısı için insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması gibi konularda gençlik çalışanları ve gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmek adına yürütülecek olan projenin en büyük amacı bu alanlarda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sivil toplum diyaloğunu güçlendirmektir.

PROJE HAKKINDA